Persil Persil-Premium

İdman və çöl oyunları geyimləri

Xüsusi parçalardan olan, idman geyimlərinin və üst paltarlarının yuyulması

Buraya gödəkçələr, pencəklər, idman geyimləri və hava keçirən membran və ya mikroliflərdən ibarət paltolar daxildir.

Sadə qulluq və ya zərif parçalar üçün yuma dövrünü seçin. Qurutmaq üçün asılqanlar üzərinə asın və formaya salın. Paltar quruducusunda qurudula bilən parçalar üçün aşağı temperatur seçin və quruducuya doldurmayın. Paltar quruducusunda dövr edən isti hava parçanı bir daha suyadavamlı edəcək.

Yuyucu vasitə seçimləri:
TEXT MISSING

Yuma temperaturu:
40° C dərəcəyədək

Zəhmət olmasa qeydə alın: Parçalarınız üzərində qulluq təlimatlarına diqqət yetirin.