Persil Persil-Premium

Qulluq simvollarının xülasəsi

Yuma simvolları üzərinə klikləyin

Ütüləmə və Qurutma simvolları üzərinə klikləyin

Kimyəvi təmizləmə simvolları üzərinə klikləyin

Ağardıcıdan istifadə simvolları üzərinə klikləyin