Persil Persil-Premium

Persil Fəlsəfəsi

Cəmiyyət dəyişir edir, ehtiyaclar və beləliklə də, məhsul performanslarına tələblər dəyişir. Innovasiya və davamlılıq Persilin marketinq strategiyasının hədəf nöqtəsidir. Yeni məhsullar tələbata uyğunlaşdırılmış, sınaqdan keçirilmişdir və bu sınaqdan keçirilmiş məhsullar paltar yumanın daha asanlaşdırılması və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına uyğunlaşdırılmışdır.