Persil Persil-Premium

Yer kürəsini qoruyun

Aşağı temperaturda yumaq

Bütün planet ayda bir dəfə 60° əvəzinə 40° temperaturda camaşır yuyarsa

Henkel istehlakçıları həftədə bir dəfə 40° əvəzinə 30° temperaturda camaşır yuyarsa, bu dünyada 1.4 milyard KV enerji deməkdir (və ya 760 000 ton CO2).

Bütün istehlakçılar həftədə bir dəfə 40° əvəzinə 30° temperaturda camaşır yuyarsa bu dünyada 3.9 milyard KV enerji (və ya 2.2 milyon CO2)qənaəti deməkdir. Budur