Persil Persil-Premium

Qənaət Kalkulyatoru

Xərclərin və emissiyaların asanlıqla azaldılması

Resurslara qənaət edərək Birinci Sinif yuma performansı.

Gələcəkdə qabaqcıl rolumuzu qoruyub saxlamaq üçün biz uzunmüddətli dayanıqlılıq strategiyası işləyib hazırlamış və 2030-cu il üçün ambisiyalı hədəf təyin etmişik. Həmin dövrədək, Henkel məhsulları və prosesləri indikindən üç dəfə daha effektiv olmalıdır. Bu məqsəd mərkəzi problemdir: artımın ayrılması və resurs istehlakı. Bunun əvəzinə biz daha istehlakçılarımız, cəmiyyətimiz və şirkətimiz üçün daha çox dəyər yaratmaq istəyirik. Eyni zamanda, biz ətraf mühitə verdiyimiz təsiri azaltmaq istəyirik. Az resursla daha çox nailiyyət əldə etmək - bu ideya Henkel dayanıqlılıq strategiyasının özəyidir, belə ki, bütün biznes prosesləri və fəaliyyətləri bu ideya əsasında istiqamətlənir.

Camaşırlarınızı həftədə neçə dəfə yuyursunuz?

Yuma kalkulyatoru sizə bir an içində paltaryuma zamanı xərclər və bizim məhsullardan istifadənin CO2 təsiri haqqında məlumat təqdim edəcək. Özünüz üçün bir dəfə sınaqdan keçirin!