Persil Persil-Premium

Bizim yeni palma yağı hədəfimiz

Palma yağı və Henkel

Henkel kiçik və dolayı yolla palma yağı istifadəçisidir. Biz dünyada istehsal olunan 0.2 faizdən az palma yağı və palma toxumu istifadə edirik. Biz daha çox palma toxumu yağından istifadə edirik: İllik tələbatımızın üçdə ikisi palma toxumu yağıdır (əksəriyyət səthi-aktiv maddələr üçün istifadə olunur), yalnız üçdə bir hissə palma yağı tələbatıdır.

Bizim Yeni Palma Yağı Hədəflərimiz 2020

Henkel sıfır dərəcədə meşəsizləşdirmə, tam şəkildə izlənilə bilən, dəyər zəncirində fiziki inkişaf və 2020-ci ilədək davamlı yağ təchizatı məqsədi hədəfə alıb. Eyni zamanda Henkel gəlirlər və yaşayış tərzinin dayanıqlı təkmilləşdirilməsindən əlavə, təhlükəsizlik standartları təsis edərək kiçik sahibkarları dəstəkləyir. Yalnız Hondurasda, il ərzində 500 000 ton palma (toxum) yağı istehsal edən 175000 kiçik sahibkar artıq yardım əldə edir.