Persil Sensitive Expert

Ləkələrə qarşı amansız, dəri üçün zərifdir!

Persil Sensitive Expert Aloe Vera Mirvariləri məxsusən uşaqlar və həssas dərili insanlar üçün işlənib hazırlanmış və dermatoloji cəhətdən sınaqlardan keçirilmişdir. Tərkibində boyaq maddələri yoxdur, ətri isə həssas dərinin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq işlənib hazırlanmışdır. Persil Sensitive formulu Aloe Vera-nın dəyərli mirvariləri ilə zənginləşdirilmişdir. Yuma zamanı mikromirvarilər paltar boyu yayılır və yuma prosesindən sonra onun üzərində qalır. Persil Sensitive Expert Aloe Vera Mirvariləri yumanın yüksək keyfiyyətinə təsir göstərməyən həssas dərili insanlar üçün əla yuma vasitəsidir.