Vernel-dən Persil Expert Təravətli Mirvarilər

Məhsulun qabaqcıl formulu

Tərkibində effektiv altıncı enzim olan yeni formulu sayəsində Persil Expert indiyə kimi təmizlənə bilməyən meyvə və cem ləkələrini effektiv şəkildə təmizləyir.

  • Pektat-Liaza: Meyvə və cem ləkələrinə qarşı xüsusilə effektivdir
  • Qlükozidaza: Yemək ləkələrinə qarşı xüsusilə effektivdir
  • Proteaza: Proteinlərə qarşı xüsusilə effektivdir
  • Amelaza: Karbohidratlara qarşı xüsusilə effektivdir
  • Lipaza: Bütün yağlara qarşı xüsusilə effektivdir
  • Sellüloza: Sellülozadan olan zədələnmiş parçalara qarşı xüsusilə effektivdir