Persil Color Expert Geli

Geyimin rənglərini parlaq və dolğun saxlamağa köməklik edir. Odur ki, Persil Color Expert çətin ləkələri rəngli geyimin parlaqlığını saxlayaraq təmizləyir.

Unikal kapsullar
Yeni Persil Expert formulunun tərkibində ləkələrin daha effektiv şəkildə təmizlənməsi üçün kapsullar mövcuddur.